Welkom

 

 

Archeologie in en rond Posterholt, gemeente Roerdalen

in Midden-Limburg (NL). 

Laatst bijgewerkt:  24 februari 2015 (Vlootbeekdal)

 

 

 

 

  

Image

Image 

ImageImage

ImageImage

 

 

   

 

    

 

 

  

  

 

Mijn naam is Huub Schmitz. Ik ben gepensioneerd en heb als hobby Archeologie. Op deze website wil ik u een deel van mijn archeologische vondsten en ontdekkingen laten zien die ik gedurende ongeveer 30 jaar in mijn vrije tijd heb gedaan in en rond Posterholt ( Postert in het dialect).

Image

                              Image

                                                                  Image

Ik heb de site onderverdeeld in de vindplaatsen, gevonden voorwerpen, de periodes waaruit de vondsten stammen, de gebruikte grondstoffen, mijn analyse en de laatste nieuwtjes. Ook is er een bladzijde over de natuur en de omgeving waarin ik mijn vondsten heb gedaan.

Over Kasteel Annadael heb ik een apart artikeltje geschreven en over de opgravingen waaraan ik heb deelgenomen heb ik ook een aparte pagina ingevoerd. 

Op deze welkomstpagina ziet u een aantal vondsten uit mijn veldonderzoeken en tijdens mijn assistentie bij archeologische opgravingen. U vindt deze terug op de afzonderlijke pagina's in het menu. (Op sommige beeldschermen (laptops) verschijnt niet direct het menu. Klik dan bij iedere pagina op CLOSE  INFO in rechter bovenhoek).

 

U kunt na de volgende pagina (Inleiding) naar de volgende bladzijde gaan door onder aan de bladzijde verder te gaan met "next" en na "Inleiding" kunt u teruggaan met "prev".  

 

 

 

 

 

Ik wens u veel kijk- en leesgenot bij het bezoek aan mijn site.