Boek Merovingisch Grafveld Posterholt

Ruim 30 jaar na de ontdekking van mijn eerste Romeinse graf op de Achterste Voorst (Varst of Varsj) te Posterholt dat heeft geleid tot de ontdekking van het grote Merovingische grafveld is er een boek verschenen over de opgravingen in het grafveld. De toenmalige archeologisch leider Frans Theuws, thans prof.dr. aan de Rijks Universiteit Leiden heeft er samen met zijn assistente Maaike de Haas MA een prachtig boek van gemaakt met vele foto's, tekeningen, kaarten en grafieken. Het boek draagt als titel " The Merovingian cemetery of Posterholt-Achterste Voorst" en is uitgegeven door Habelt Verlag Bonn. onder ISBN 978-3-7749-3851-9

 

Publikaties

Over mijn vondsten en ontdekkingen heb ik in enkele jaarboeken van de Heemkundevereniging Roerstreek artikelen geschreven.

Roerstreek 2009

De Sint Jans-Kluis

2010

Uit het moeras opgedoken

 

2011

Grafveld uit de Romeinse tijd

 

 

Valkenburg Vuursteen

Valkenburg Vuursteen

 

Van deze vuursteensoort worden meestal relatief grote gepolijste bijlen gevonden. Minder bekend zijn overige artefacten zoals klingen en pijlpunten, waarschijnlijk omdat de steensoort zich daarvoor vanwege zijn grofkorreligheid minder goed voor leent.

In een gebied met veel midden-neolithische vondsten zoals maalstenen, polijststenen, kloppers en bijlen (o.a. ook van Lousberg- en Rijckholt vuursteen) vond ik een grote plaat Valkenburg vuursteen van ca. 35 x 30 cm met een gewicht van 14 kilo. In vogelvlucht ligt de vindplaats ruim 30 km van Valkenburg verwijderd zodat ze toch een flink eind versleept is. Van deze grote “ vlaaien” kunnen goed grote bijlen gemaakt worden en de gevonden polijststenen wijzen er op dat er in de omgeving ook bijlen geslepen zijn. Dat zou er op kunnen wijzen dat de ruwe vorm van de bijlen ook ter plaatse werden vervaardigd. Van de Rijckholt bijlen is bekend dat de ruwe vormen al in de directe opgeving van de vuursteenmijnen werden vervaardigd en verhandeld.

 

De steen was aan de kant van de akker gelegd en heeft kennelijk diep gelegen en is voor het eerst door een landbouwmachine geraakt. Er zat slechts één vers schampspoor op. Mogelijk zijn er enkele scherpe kanten van afgehakt. Verdere bewerkingssporen zijn niet aanwezig.