Spitsen en krabbers

18 juli 2008 

Vandaag een aspergeperceel bezocht en enkele vuurstenen werktuigen gevonden. Twee spitsen waarvan de grootste (l 41mm b23mm d 9mm)vrij grof gemaakt was uit een plaatselijk plat vuursteentje. Aan beide zijden was nog cortex aanwezig en ten dele oppervlakteretouche. De andere (l 21mm b 17mm d 3mm) was zeer fijn langs de randen geretoucheerd uit een afslag van Belgisch grijs vuursteen. De drie krabbertjes zijn uit maaseitjes vervaardigd

Image

Image

Image

Image

Image