Bijl, klopper? en maalsteen

15-10-2010

Van mijn zwager Thei kreeg ik een mooi geslepen bijl van Belgisch grijze vuursteen. Gevonden bij het rooien van aardappelen. Bij een na-onderzoek op het betreffende perceel vond ik nog een mooie kogelronde steen waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een slag- of wrijfsteen was. Na het schoonmaken bleek dat er niet echt slagsporen op zitten. Wel vond ik er een kleine maalsteen van rode zandsteen (helaas in drie stukken).