Mesolithisch aambeeld?

24 augustus 2011

Op een nieuwe mesolithische site in Montfort kwam een opvallende kernsteen tevoorschijn. De lengte is precies 5 cm. De randen van de negatieven van de klingafslagen zijn afgerond en vertonen duidelijke klopsporen. Op doorsnede is de klingenafbouwzijde bolrond. De tegenoverliggende kant is spits en die is ook bewust zo bijgewerkt. De steen zou zo goed in een sleuf of spleet van een stuk hout kunnen zijn gezet en als een aambeeldje kunnen zijn gebruikt voor het fijn retoucheren van kleine werktuigen zoals microlithische spitsjes.