Mesolithisch basiskamp

8-12-2011

De mesolithisch site HS 8 i(HVR 165) is jarenlang als grasland in gebruik geweest. Het betreft een basiskamp dat gedeeltelijk archeologisch is opgegraven.u is het weer omgeploegd en heb ik het nog eens belopen. Vijftien artefacten heb ik daarbij verzameld waarvan 10 bewerkt/geretoucheerd (2/3 deel). Normaliter is de verhouding tussen werktuigen en afslag-afval veel minder op Mesolithische sites (meer dan 2/3 deel is afslag). Misschien komt dit omdat de vondstomstandigheden nog niet optimaal waren omdat de Site vornamelijk bestaat uit stugge klei. Na de winter zal ik nog eens gaan kijken.

Kling

Steker Wommersom Kwartsiet

Krabber (Obourg vuursteen?)

Fragment microliet (spits?)

Steker

Steker?

Klingetje met kerf

Kernkap vernieuwingsstuk

Klingkrabber

Stekertje

Microliet

Totaaloverzicht