Valkenburg Vuursteen

Valkenburg Vuursteen

 

Van deze vuursteensoort worden meestal relatief grote gepolijste bijlen gevonden. Minder bekend zijn overige artefacten zoals klingen en pijlpunten, waarschijnlijk omdat de steensoort zich daarvoor vanwege zijn grofkorreligheid minder goed voor leent.

In een gebied met veel midden-neolithische vondsten zoals maalstenen, polijststenen, kloppers en bijlen (o.a. ook van Lousberg- en Rijckholt vuursteen) vond ik een grote plaat Valkenburg vuursteen van ca. 35 x 30 cm met een gewicht van 14 kilo. In vogelvlucht ligt de vindplaats ruim 30 km van Valkenburg verwijderd zodat ze toch een flink eind versleept is. Van deze grote “ vlaaien” kunnen goed grote bijlen gemaakt worden en de gevonden polijststenen wijzen er op dat er in de omgeving ook bijlen geslepen zijn. Dat zou er op kunnen wijzen dat de ruwe vorm van de bijlen ook ter plaatse werden vervaardigd. Van de Rijckholt bijlen is bekend dat de ruwe vormen al in de directe opgeving van de vuursteenmijnen werden vervaardigd en verhandeld.

 

De steen was aan de kant van de akker gelegd en heeft kennelijk diep gelegen en is voor het eerst door een landbouwmachine geraakt. Er zat slechts één vers schampspoor op. Mogelijk zijn er enkele scherpe kanten van afgehakt. Verdere bewerkingssporen zijn niet aanwezig.