Glasachtige vuursteen

10-10-2011

Op een van mijn eerste mesolithische vindplaatsen in het Vlootbeekdal vond ik een mooie krabber en enkele artefacten van een mooie glasachtige en translucide vuursteen.

 

Onderstaande foto toont nog enkele artefacten meer van dezelfde vindplaats

 

Mesolithische vondsten

24 augustus 2011

Op een nieuwe mesolithische site in Montfort kwamen naast veel afslagen van voornamelijk plaatselijke vuursteen enkele werktuigen tevoorschij. Een krabber, een gevroken microlithische spits en een vierhoekje? waarvan een punt was afgebroken. Ook een bijzondere kernsteen die ik apart heb ingevoerd.

 

 

Mesolithisch aambeeld?

24 augustus 2011

Op een nieuwe mesolithische site in Montfort kwam een opvallende kernsteen tevoorschijn. De lengte is precies 5 cm. De randen van de negatieven van de klingafslagen zijn afgerond en vertonen duidelijke klopsporen. Op doorsnede is de klingenafbouwzijde bolrond. De tegenoverliggende kant is spits en die is ook bewust zo bijgewerkt. De steen zou zo goed in een sleuf of spleet van een stuk hout kunnen zijn gezet en als een aambeeldje kunnen zijn gebruikt voor het fijn retoucheren van kleine werktuigen zoals microlithische spitsjes.