Bij mijn vele veldverkenningen geniet ik ook van de natuur, het landschap en de omgeving. Vooral de vogelwereld heeft mijn aparte belangstelling. Sinds kort zijn daar libellen en vlinders bijgekomen in mijn nieuwe woonomgeving. 

Een geoefend oog ziet vaak al in het landschap aanwijzingen waar en welke archeologische objecten er te verwachten zijn. 

Op deze pagina wil ik dan ook verhaaltjes en foto’s opnemen van in het veld opgevallen zaken voor wat betreft de natuur en omgeving e.v.t in relatie met de archeologie.

13e eeuwse Motte "De Bolberg" nabij Schuurkenshof

Image

Oudste wegkruis Posterholt hoek Kluisweg-Kruisweg

Image

Vlootbeekdal bij duiker in rondweg

Image

Laan Annendaal

Image

                                         Munnichsbos

                                         Image

Roerdal bij Rentelaarshof Vlodrop

Image

Veldweg Generk

Image

Vlootbeekdal bij Schuurkenshof

Image

Natuurlijk vuursteen.

Vuursteen komt in veel kleuren en in allerlei vormen voor. Zo vond ik een (niet archeologisch) fraai stuk gebandeerd vuursteen. Hierop kan een hoop fantasie worden losgelaten.

Vuursteenhond?

Image

Natuur

Kievitsnest

Image

 

Pas ontpopte Libelle (Blauwe Glazenmaker) met popomhulsel

Image

Rups en pop koninginnnepage

Image

Koninginnepage

Image

 

Vuurwants (of Afrikaans masker?)

Image

Jonge vuurwantsen

Image

Waterhoentje

Image

Processierupsen

Image

Kolibrivlinder (Onrust)

Image

Houtduif

Image

Loopkever als doodgraver bij een mestkever

Image

Mezennest in holle buis van afrastering

Image

Gasten in mijn eigen tuin

Image

Image

Foto's uit mijn nieuwe omgeving in Montfort. 

Het Reigersbroek tussen Montfort en St. Joost is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. In 2007 is men begonnen met de landerijen die daarvoor zijn verworven te ontdoen van de vruchtbare teeltlaag zodat er weer een natuurlijke ontwikkeling van de vroegere flora kan plaatsvinden. Het Reigersbroek was lang geleden een moerasgebied waar zich in de loop der tijden een dik pakket veen had gevormd. Vanaf de 17e eeuw is er systematisch alle turf gestoken en is het gebied ontgonnen. Omdat het een drassig gebied was heeft men er vele greppels en drainages in aangebracht en werd het broek een of meerdere malen per jaar onder water gezet, een zogenaamd "vloeiweidesysteem". Er zijn in en langs de randen van het Reigersbroek ook archeologische vondsten gedaan maar nu zijn er bij het ontgronden geen vondsten tevoorschijn gekomen. Wel is merkbaar dat er meerdere vogelsoorten zoals reigers, ganzen, kievitten en strandlopers het nieuwe waterrijke gebied hebben ontdekt. Zelfs de in onze streken zeldzame Grote Zilverreiger is er waargenomen.

Reigersbroek vanuit het Rozendaal

Image

Afgraving Reigersbroek voor nieuwe natuurontwikkleling

Image

Image

Image

Vogels in het Reigersbroek

Pootje baden (Kievit)

Image

Familie Nijlgans

Image

Nijlgans broedend in valkenkast

Blauwe Reiger

Image

Kleine Zilverreiger

Image

Kleine plevier

Image

Scholekster (Bonte Piet)

Image

Bergeenden

Blauwe kiekendief juveniel

Boomklevers

Casarca's

'

Ekster

Gele kwikstaart

Grasmus

Grauwe gans

Groenpootruiter

Havik juveniel

Holenduif

Kievit

Kraanvogels

Oiievaar

 

Patrijs

Putter

 

Rietgors

Spreeuw

Steenuil

Steltkluut

Tjiftjaf

Visdiefje

Witgatje

Zwarte specht

In het voorjaar van 2013 streek een zeldzame gast neer in het Reigersbroek. Hij heeft er enkele weken fanatiek zingend en roepend gezocht naar een partner die hij helaas niet gevonden heeft. Na enkele weken vertrok hij na zich uitvoerig te hebben laten fotograferen door vele binnen- en buitenlandse vogelliefhebbers.

 Roodmus (man)

 

Libellen in het Reigersbroek.

In de zomer van 2008 hebben er nauwelijks werkzaamheden in het Reigersbroek plaatsgevonden en heeft de natuur alvast haar gang kunnen gaan in dit nieuwe natuurontwikkelingsgebied. Vooral libellen en in mindere mate vlinders hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en er zijn al enkele bijzondere en vrij zeldzame libellensoorten waargenomen. Ik probeer daar zoveel mogelijk foto's van te maken en uit te zoeken om welke soorten het gaat (Ik was een volkomen leek op dat gebied). Veel heb ik al opgestoken van een toevallige ontmoeting in het gebied met een kenner bij uitstek dhr. Willem Vergoossen uit Echt. Hij heeft me op enkele dingen gewezen waardoor ik nu soms kleine verschillen in de soorten begin op te merken en te leren. Onderstaand heb ik van een aantal waargenomen soorten de foto's bijgezet, soms zowel van de mannen als de vrouwen.

Bandheidelibel (zeldzaam)

man

Image

vrouw

Image

Bloedrode Heidelibel

Image

Image

Bruinrode Heidelibel man

vrouw

Image

juveniel

Image

Steenrode Heidelibel

Man

Image

Vrouw

Image

Gewone Oeverlibel

Vrouw

Image

Vrouw niet uitgekleurd

Man

Image

Paardenbijter

Image

Image

Vrouwtje eileggend

Image

Zwervende Heidelibel (zeldzaam)

Niet uitgekleurd

Image

Image

zwervende heidelibel man adult

Grote Keizerlibel

Image

Houtpantserjuffer

Image

Lantaarntje

Image

Tengere Grasjuffer (zeldzaam)

Man

Image

Vrouw jong

Image

Vrouw

Image

Kleine Roodoogjuffer

Image

Image

Watersnuffel

Image

Image

Weidebeekjuffer man

Image

Vrouw

Blauwe Glazenmaker

Image

Beekoeverlibel man (zeldzaam)

Blauwe breedscheenjuffer

 

 Zuidelijke Heidelibel (zeer zeldzaam)

Azuurwaterjuffer

Azuurwaterjuffer niet uitgekleurd

Beekrombout (zeldzaam)

Gewone bronlibel (zeer zeldzaam)

Gevlekte glanslibel (zeer zeldzaam)

bruine winterjuffer

Gewone pantserjuffer

Tengere pantserjuffer

Viervlek

 

Vuurjuffer

Zuidelijke oeverlibel (zeer zeldzaam)

Platbuik man

Platbuik vrouw

 

Vlinders.

Ook van enkele vlinders heb ik al foto's kunnen maken in het Reigersbroek.

Distelvlinder open

Image

Distelvlinder dicht

Image

Eikenpage

Image

Bont Zandoogje

Image

Klaverspanner

Image

Kleine Parelmoervlinder

Image

Kleine Vuurvlinder open

Image

Kleine Vuurvlinder dicht

Image

Icarusblauwtje

man

Image

Image

Vrouw

  

Image

Gele Luzernevlinder

 

Phegea Vlinder (zeldzaam)

Image

 

Dagpauwoog

 

Image

Atelanta

Image

Koevinkje

Image

Eikenwespvlinder (zeldzaam)

Boomblauwtje

 

Kolibrivlinder (Onrust)

 

Sint Jacobsvlinder

Glasvleugelpijlstaart

Rups Meriansborstel

Nog meer natuur uit het Reigersbroek

Wie knabbelt er aan mijn huisje?

Image 

 

 

(Om verder te gaan naar NIEUWS en LINKS moet u teruggaan naar de beginpagina)