Dit gebied bevindt zich in het Noorden van Posterholt en grenst aan Vlodrop en St. Odilienberg.

Holst visvijver

Image

IJzertijd:
In een zandafgraving heb ik reeds omstreeks 1960 enkele urnen gevonden waarvan de resten via het toenmalige hoofd van de lagere school dhr. Stoks in het museum van “professor” Geurts in Echt zijn terechtgekomen. In 1978 heb ik nog een kleine primitieve urn in de rand van de afgraving gevonden.

                                        Urntje

Image


Ook een tweetal scherven van een touwbeker-pot zijn opmerkelijk uit dit gebied.

                                     Touwbeker scherven (All over cord)

Image

Voorbeeld versiering touwbeker pot

Image

AOC beker uit Swalmen in Limburgs museum

Image

Merovingisch grafveld
In 1982 werd door mij samen met Tim Dziurawski na een tip in een zandafgraving in het gebied een Merovingisch grafveld ontdekt dat door leden van de HVR onder toezicht van de provinciaal archeoloog werd onderzocht. De vondsten bevinden zich in het HVR-museum. Het grafveld was oudtijds beroofd. Toch werden nog vele metalen en aardewerk artefacten gevonden. Een belangrijk graf was afgedekt met brokstukken van een kapotgeslagen Romeins zandstenen (graf)monument. 

                    Brokstuk Romeins grafmonument in situ op Merovingisch graf

Image

                                        Lijksilouet in Merovingisch graf

                            Image

                                       Opgraving merovingisch graf

Image

                                       Bijgiften Merovingisch graf

Image

Image

Tentoongesteld in Roerstreekmuseum

Image

In vlak zichtbare grafkuil met Saksisch potje en latere ingraving

Image

Saksische knobbelpot in Merovingisch graf

Image

Vogelfibula in situ

Dubbel conische pot in situ

Zandafgraving door grafveld

Image

Image

Graf in profiel zandkuil

Image

Ook zijn in deze omgeving  neolithische artefacten gevonden.

                                             Michelsbergkrabber

Image

Ontdekking urntje in zandafgraving

                        Image

 

Het zeer primitieve potje lijkt speciaal als grafurntje te zijn gemaakt omdat het geen gebruikssporen vertont en met name de uitgeknepen rand niet voor dagelijks gebruik geschikt te zijn. Er bevonden zich slechts zeer weinige crematieresten in de pot. Het lijkt daarom om een zeer juviniel persoon te gaan.