Vondsten uit de IJzertijd zijn ruim vertegenwoordigd . Reeds lang zijn enkele urnenvelden bekend in Posterholt nl. in “Het Vinke” en in de Holst (De Eremietenberg). Ze hebben zelfs de status van archeologisch monument. 

Zelf heb ik een grafheuvel ontdekt (zie Vindplaatsen->Het Vinke) en op enkele percelen in de nabijheid meerdere urnbegravingen uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd waarvan de resten  door diepploegen aan de oppervlakte traden. Inmiddels zijn er zo een dertigtal bekend en in minstens 6 gevallen konden van de geborgen scherven de urnen, soms met deksel, worden gerestaureerd.

 

 

 

Image

 

Urnen in Roerstreekmuseum

 

Image

 

 

Waarschijnlijk vormen de afzonderlijke plekken waar de urnbegravingen werden geconstateerd een doorlopend urnenveld dat daarmede veel groter is dan oorspronkelijk werd aangenomen. Samen met de verhalen die ik van mijn opa heb gehoord dat voor de oorlog Duitse “professoren” vele urnen in het gebied hebben opgegraven moet er dus een zeer omvangrijk urnenveld hebben gelegen. De heuveltjes waarin de urnen zich bevonden konden destijds nog worden waargenomen. Wie de Duitse “professoren’ waren en waar de urnen zijn gebleven heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Tussen de resten van een kapotgeploegde urn heb ik een soort amulet van aardewerk gevonden dat vrij hard is gebakken.

 

Image

 

Zoekplaatje: waar zit amulet tussen de crematieresten?

 

 

 

Ook in “De Holst” heb ik in een zandafgraving enkele urnen gevonden waarvan er een zeer klein en vrij primitief was vervaardigd en overigens nauwelijks crematieresten bevatte. 

Ook tijdens de opgraving van het Merovingische grafveld in het “Voorsterveld-Annendaal” is een graf uit de Late IJzertijd (Keltisch) bekend. In de nabijheid is een fragment van een bronzen keltische armband gevonden.

 

 

Image

 

 

Uit de Late IJzertijd zijn relatief veel fragmenten van glazen zgn “La Tène” armbanden gevonden. Zowel paarse als blauwe D-vormige en meerribbige en zelfs een groen D-vormig fragment.

 

 

 

Image

 

 

Image

 

 Spinsteen uit ijzertijd

  

 

Image

 

  

Bij het onderzoek naar de verdwenen tuinen van kasteel Montfort  is de vondst van een bronzen Keltisch zonnewieltje (rouelle) net buiten het oorspronkelijke tuinenterrein opmerkelijk. Het bevond zich in de ongestoorde grond net onder een vroegere veenlaag.

  

Keltisch zonnewieltje ( Rouelle)

 

 

Image