Dit gebied bevindt zich in de gemeente Echt grenzend aan de Annendaal. Het ligt  langs de  grens waar het als het ware een hoek vormt tussen de grens van Nederland met Duitsland, vandaar de benamingen. Het is gelegen op een uitloper van het  hoogplateau van Koningsbosch dat is gevormd door afzettingen van Rijn en Maas. Op vele plaatsen komt  veel grind aan de oppervlakte en ook komen er plaatselijk nog löss afzettingen voor. Overigens is de bodem overwegend zanderig. Voornamelijk Middenneolithisch materiaal is hier dun verspreid. Enkele concentraties zijn aanwijsbaar. Op één concentratie komen naast meerdere bijlfragmenten ook verbrande huttenleemfragmenten voor hetgeen duidt op bewoning.

 

Image


Een opmerkelijke vondst van een middenpaleolithische kern (zie “Resumé) werd door mij gedaan in 1999.(Deze vondst is gepubliceerd door Verhart/Schmitz in het kwartaalblad van de Heemkundevereniging Roerstreek in “ De Klepper” 33e jaargang nummer 1 januari 2001 blz. 10 t/m 12.)

                                               Middenpaleolithische kern

 

Image 

 

Image  

Vermeldenswaardig uit dit gebied is nog een bij elkaar passende set van maalstenen (ligger en loper).

 

 ImageImage 

                                           Spitskling, vuursteen Belgisch grijs

 

Image  

Ook een fraaie polijststeen van kwartsiet komt uit dit gebied

 

                                                                 Image 

 

Een weinig opvallende klopsteen vertoont aangebrachte groeven en dellen waardoor de slagsteen zeer goed in de hand ligt.

 

Image

 

Klein compleet bijltje van "Belgisch Grijs" vuursteen

 

Image