Deze vindplaats te Vlodrop is gesitueerd nabij de Rentelaarshof aan de Zuidoever van de Roer alwaar deze de grens van Nederland met Duitsland overschrijdt. De site is gelegen op een kaap omgeven door oude Roermeanders en een grensbeek die hier in de Roer mondt en in vroeger tijden door het riviertje de Worm werd gevoed. De plek werd ontdekt toen in 2000 asperges werd aangelegd op een ca. 6 ha grote akker. Naast Mesolithisch en Neolithisch materiaal werden ook fragmenten van Romeins, Merovingisch en Middeleeuws aardewerk gevonden. Op één plaats ook Romeins gebruiksaardewerk en dakpanfragmenten.

Beek naar Rentelaarshof vanaf Duitse zijde

Image

Romeins Terra Sigillata aardewerkscherf met rozettenstempel

Image  

Merovingische aardewerkscherven 

Image 

Brunssum Schinvelds aardewerkscherven 

Image 

Vuursteen kling en klingkrabber

Image

Napjessteen

Image

Scherven terra Sigillata

Image

Romeins dakpanfragment

Image

Vuursteenklingen

Image

Bodem en rand ijzertijdpot

Image

 

Vuurstenen mes

 

Image