De zgn. Nieuwe Tijd begint met de 16e eeuw. Uit de periode tussen de Karolingische tijd en de Nieuwe Tijd zijn in mijn gebied alleen wat aardewerkscherven zoals Pingsdorf, Brunssums-Schinvelds en Elmpterwaar gevonden. Ongetwijfeld hebben in die tijd hier meerdere grotere en kleine boerderijen gestaan.

Na 1600 is o.a. kasteel Annadael gebouwd dat zeker een uitstraling heeft gehad in de omgeving. Ook wat de vondst van muntjes betreft wordt dat na 1600 veel frequenter. Duiten en Oorden, Liards, Brulles, Stubers, Hellers, Thalers, Marken, Groschen, Pfenninge, Guldens, Centen en Centimes tonen aan dat er een levendig geldverkeer heeft plaatsgevonden in een gebied dat tot Oostenrijkse, Duitse, Franse, Spaanse en Belgische heerschappijen heeft behoord en dat nog niet was afgebakend door de huidige grenzen met Belgie en Duitsland. Enkele franse centimes en knopen uit de franse revolutie laten zien dat ook die periode hier niet zonder meer is voorbijgegaan.

Een rekenpenning uit 1583 met bijbeltekst heeft mij aanleiding gegeven om in de geschiedenis van kasteel Annadael en zijn bewoners te duiken. Ik heb er een aparte pagina voor opgenomen onder: " Kasteel Annadael"

Image

Image

 

RIEMTONG 17E EEUW

Image  

MARIABEELDJE 16E EEUW

Image

Image 

KRUISJE 16E EEUW

Image

Op het einde van de middeleeuwen en in de nieuwe tijd werd weer vuursteen op grotere schaal gebruikt. Men gebruikte het in geweren om het kruit tot ontbranding te brengen. In de voorlaadgeweren werd een bepaalde hoeveelheid kruit gedaan. Daarop kwam een prop en een loden kogel dat met een stangetje flink werd aangestampt. Buiten de loop was een ruw ijzeren "pannetje" waarop ook een hoeveelheid kruit werd gedaan. In de "haan" van het geweer was een vuursteentje bevestigd. Als dit langs het pannetje met kruit werd "geketst" ontstond er een vonk en ontbrandde het kruit. Omdat er een kleine verbinding was met de "kamer" van het geweer  kwam ook het kruit hierin  tot ontbranding en het schot ging af. Dergelijke vuursteentjes worden ook teruggevonden en lijken vaak bedrieglijk veel op bewerkt vuursteen uit de prehistorie.

Ketsteentjes van vuursteengeweren.

Image

Ketsteen vuursteenslot Engels

 

SILBERGROSCHEN FRIEDRICH WILHELM IV 1856

Image 

TAG DER ARBEIT 1934 NAZI TIJD

Image

 

Assistentie bij archeologisch onderzoek naar de tuinen van kasteel Montfort.

 

In september 2007 heeft er een archeologisch onderzoek plaatsgevonden naar de verdwenen tuinen van kasteel Montfort. In de 17e eeuw zijn die zgn. formele tuinen aangelegd in het landschap ten zuiden van het kasteel.

 

 

Image

 

Ik heb een aparte pagina ingevoerd onder: Opgravingen -> Overigens

 

Bierkruikje 17e eeuw Roermond

Image   

Franse Tijd

De franse revolutie is begonnen in 1789. Ook onze streken hebben dit aan den lijve ondervonden nadat de troepen van Napoleon deze gebieden veroverden en wij geruime tijd van 1795 tot 1815 onderworpen zijn geweest aan de Fransen. Van hun aanwezigheid getuigen o.a. een paar regimentsknopen. Op de knoop was het nummer van het regiment geslagen. Dat men na hun vertrek er niets meer van moest hebben is te zien aan een knoop waarop het regimentsnummer zorgvuldig is weggeslepen.

Image

Ook heb ik een drietal knopen van verschillende afmetingen gevonden met het franse wapen waarop een fasces bekroond met een Jacobijnenmuts is afgebeeld (roedenbundel waarin een bijl zit –dit is een oud Romeins ereteken-) tussen twee eikentakken en de vermelding “Republique Francaise” is aangebracht.

Image

 

Tenslotte ook enkele muntjes zoals 3 centimes (1x l'an 6=1794 en 2x l'an 7=1795) en een 2 Sous uit 1791, het jaar waarin koning Louis XVI (Lodewijk XVI)  nog geduld werd om vervolgens in 1792 te worden geschorst en in 1793 uiteindelijk te worden onthoofd. Het omschrift op de kopzijde luidt; LOUIS  XVI ROI DES FRANCOIS 1791 A en de keerzijde:LA NATION LA LOI LE ROI l'an 3 de la liberte

 

Image

Image

 

Een bronzen dop van een fietsbel laat goed zien dat er vroeger veel aandacht werd besteed aan details op accessoires en reclames op producten. Toen ik een dergelijke fietsbeldop terugbracht naar de familie van de reeds lang overleden fietsenmaker waren die daar heel blij mee.