Mijn vondsten en ontdekkingen hebben aanleiding gegeven tot meerdere opgravingen en onderzoeken door beroepsarcheologen. Ook heb ik geassisteerd bij diverse opgravingen in de regio. Hiervan doe ik verslag op de navolgende pagina’s.

Merovingische kuil naast villa Maasbracht ca. 1984. Vooronderzoek HVR.

Image

Midden Neolithische woning in Leropperveld. Opgraving RMO

Image

Image

Romeins grafveldje nabij Posterholt

Image

Romeins grafveld Heel Grontmij 2009

Image

Image

Doorwerken!

Image

Tussen de spruitjes in het Linnerveld is de oudste tekening van Nederland gevonden. Opgraving RMO.

Image

 

Vlootbeekproject Montfort

 

Toen Jan Roymans van Archeologisch Adviesbureau RAAP mij vroeg of ik wilde assisteren bij de archeologische begeleiding van de herinrichting van de Vlootbeek kon ik niet vermoeden wat dat voor gevolgen kon hebben. Het gebied had geen al te hoge archeologische verwachtingen en het was dan ook niet nodig dat daar dagelijks een beroepsarcheoloog aanwezig moest zijn. Jan had me gevraagd om niet alleen te letten op archeologische objecten en grondsporen maar ook om de graafmachines met een metaaldetector te volgen. Aanvankelijk leverde dat , behalve een hele hoop granaatscherven en loden kogels, niets op.

Tot  23 oktober 2009. Op die dag vond ik het eerste Romeinse muntje, een denarius uit de Romeinse Republiek van P. Clodius uit 49 BC. Wat daarna gebeurde heeft uitgebreide aandacht gehad in de Media. Ik bleek een verborgen muntschat te hebben ontdekt die mogelijk in verband kan worden gebracht met de Bataafse Opstand in 69 AD. Het archeologisch onderzoek heeft totaal 71 muntjes opgeleverd waarvan 6 aureii.

 

RAAP heeft een filmpje van de vondst en de vervaardiging oprichting van muntenmonumenten gemaakt. De link daarnaar is: 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=ddHunZkVAGs

Image

                                                                                                                                             Foto Restaura