Krabbers of schrabbers

 

De meest voorkomende werktuigen uit de steentijd zijn krabbers. Ze komen voor in allerlei vormen en afmetingen en in alle tijdperken van de steentijd. Van handgroot tot pinknagelklein. Ze zijn ook voor allerlei doeleinden gebruikt. Het ontvetten van huiden, het schrabben van hout, been en etenswaren etc.

 

Mijn grootste en mijn kleinste krabber

Image

 

 

 

Midden paleolithische schrabber

Image

Image

Mesolithische krabber

Image

Mesolithische krabbers

Image

 

                                         Mesolithische krabber met slagkegel

   

                  

                                                Mesolithische krabbers

                    

                 

                 

Neolithische krabber Rijckholt vuursteen (Michelsberg)

Image

Neolithische krabber  Belgisch grijze vuursteen (Michelsberg)

Image

Neolithische kleine krabbertjes (maaseitjes)

Image

Klingkrabbers

Image