Een bijzondere vondst in het Voorsterveld/Annendaal vormden enkele scherven aardewerk uit de Bandkeramische periode en de Rössen cultuur in het Vroeg-Neolithicum. Een werkgroep van Het Instituut Prehistorie Leiden (IPL) van de Universiteit Leiden was met een project bezig voor het verwerven van meer kennis over de prehistorische bewoning tussen het Maasdal in Zuid Limburg en de monding van de Maas in zee. De vondst van de scherven paste in hun onderzoek en er  heeft ter plekke een opgraving plaatsgevonden naar sporen uit deze culturen.

Er werden geen sporen gevonden die direct op bewoning duiden zoals bijvoorbeeld paalgaten van huizen of afvalkuilen.

Een bijzonderheid vormde het feit dat in de ontgraven sleuf  naast de gevonden Rössen scherven Liniaire Bandkeramische scherven (LBK) en zgn. Limburg aardewerkscherven uit verschillende perioden van het Vroeg Neolithicum bij elkaar werden gevonden.

De opgravingsleider Fred Brounen heeft er een uitgebreide en gedegen publicatie over gemaakt onder de naam:

" HVR 183: Mesolithische en Ijzertijd-vondsten te Echt-Annendaal en het belang van de vindplaats in het licht van de relatie tussen LBK en Limburg aardewerk " Leiden 1986.

In "Archeologie in Limburg" nr. 24 van juni 1985 heeft Fred Brounen de opgraving gepubliceerd

ImageImage 

LBK aardewerk

Image

LBK en Limburg aardewerk

Image

Midden neolithisch silex

Image