Op enkele plaatsen zijn Merovingische vondsten gedaan. In Vlodrop en in Posterholt zijn grafvelden ontdekt. Het grafveld in Vlodrop werd ontdekt nadat er bij zandafgravingen Merovingisch aardewerk en metaal werd gevonden. (Zie pagina Holst)

Het grafveld in Posterholt werd ontdekt nadat ik op de akker al enkele Romeinse en een Merovingische aardewerkscherven had gevonden. Bij het maken van een bietenkuil was een diepere greppel gegraven waardoor de restanten van een verploegd Romeins krematiegraf aan de oppervlakte kwamen. Dat was mijn eerste Romeinse graf dat ik in het Voorsterveld vond. Naar aanleiding daarvan werd door de HVR een onderzoek ingesteld. Daarbij kwam aan het licht  dat er meer Romeinse krematiegraven lagen die echter soms  doorsneden en verstoord waren door diepere Merovingische inhumatiegraven. Vervolgens vond een grootschaliger onderzoek plaats door de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek. Op een hoek van het grafveld staat het oudst bekende wegkruis van Posterholt. Mogelijk heeft dit kruis, evenals de in de nabijheid op Duits grondgebied gelegen Kluis, nog een relatie met het oude grafveld.

Image

Merovingische aan oppervlakte gevonden potscherven

Image

Ontdekking grafveld door verploegd Romeins graf (Bij latere onderzoek werd aan dit eerste graf het nummer 11 toegekend)

                         Image

Bijgiften graf

Image

Gerestaureerd bord en beker uit mijn eerste Romeinse graf (in mijn "museum")

Image

Bewerkte benen voorwerpen tussen krematie  

Image

Vooronderzoek HVR

Image

Image

Image

Vondsten bij vooronderzoek

Image

   Schoennageltjes bij opgraving HVRImage

Romeinse schoennageltjes uit opgraving Achterste Varst Posterholt in Limburgs Museum Venlo

 

Vondsten voor en na restauratie

Image

Image

Image

Image

Aanvang onderzoek ROB

Image

De grafkuilen worden zichtbaar

Image

Soms begravingen naast elkaar in een grafkuil

Image

Boven een graf was een hondenkop begraven

Image

In een Merovingisch graf was een Romeins bekertje (Dragendorf 33) meegegeven

Image

                                               Graf met veel kralen

                                        Image

 

Graf met een verplaatste en omgerolde schedel waarin een muntje werd gevonden. (Voor de gevonden munten zie aparte pagina)

Image

Vogelfibula 

Image

Grote ijzeren lanspunt en schaar 

Image

 Dubbelconische pot en lanspunt 

Image

Dubbelconische pot 

Image

Het maken van een lakprofiel van een boomstamkistbegraving (lakprofiel is in Roerstreekmuseum te zien)

Image

Meerdere graven naast elkaar

Image

Spoor van twee graven in wandprofiel

Image

 Uit opgravingstekening

Na-onderzoek naar begrenzing grafveld

Image

IJzertijdpaalsporen naast grafveld

Image

Image

Er werden in totaal 82 graven onderzocht waarvan er 26 met zekerheid niet beroofd bleken te zijn. Deze waren grotendeels gerangschikt in smalle graven langs de zuidoostelijke rand en ze hadden sowieso geen bijgiften. Ze vormen de laatste begravingen, waarschijnlijk vroeg in de 8e eeuw. Slechts één graf tussen de centraal gelegen graven was niet beroofd maar de vrijwel complete gordelgarnituur in dit graf bleek bij restauratie door Jo Kempkens en Ton Lupak totaal versleten en veelvuldig gerepareerd te zijn. Dus van weinig waarde meer. 

In meerdere graven zijn fragmenten gevonden van potten en metalen voorwerpen die aan elkaar pasten. De graven moeten derhalve vrij gelijktijdig en misschien wel in een campagne geopend zijn geweest op een tijdstip dat men nog geweten heeft in welke graven bruikbare of waardevolle spullen te vinden waren. Hetzelfde fenomeen van het aantreffen van scherven van dezelfde pot in meerdere graven hebben we trouwens ook geconstateerd in het Merovingische grafveld van Vlodrop. Dit grafveld is overigens in vogelvlucht nog geen 4,5 km verwijderd van dat in het Voorsterveld. Het zou erg interessant zijn als er onderzoek werd gedaan naar zo'n eventuele berovingscampagne en wie dat zou kunnen hebben gedaan. Misschien wel de Noormannen die systematisch de waardevolle spullen uit Merovingische grafvelden hebben geroofd? Of waren het vijandige stammen of misschien wel eigen volk?

Naast 2 dubbelgraven naast elkaar zijn er ook 3 dubbelgraven gevonden waarbij de doden boven elkaar waren bijgezet. In twee gevallen waren boomkisten gebruikt. Uitgaande van de afmetingen en begrenzingen wordt verondersteld dat er tussen de 400 en 500 mensen begraven waren.

Alle vondsten uit de opgravingen (behalve mijn eerste Romeinse graf) zijn via de provinciaal archeoloog dhr. W. Willems overgebracht naar het provinciaal archeologisch depot in Maastricht.

Door mijn inmiddels overleden zwager Wiel Körvers is een video gemaakt van de opgraving en verwerking van de vondsten.

 

Tekeningen van gerestaureerd gordelgarnituur

 

              Image 

Onderzochte graven in kaart gebracht

 

Image

 

Latere losse metalen vondsten uit de omgeving van het grafveld

Merovingische riemtongen

Image 

Image

Gelijkarmige slangenkopfibula met ingelegde almandijnen in ogen

Image

Kromgebogen bronzen naald

Image

Ruim 30 jaar na de ontdekking van mijn eerste Romeinse graf op de Achterste Voorst (Varst of Varsj) te Posterholt dat heeft geleid tot de ontdekking van het grote Merovingische grafveld is er een boek verschenen over de opgravingen in het grafveld. De toenmalige archeologisch leider Frans Theuws, thans prof.dr. aan de Rijks Universiteit Leiden heeft er samen met zijn assistente Maaike de Haas MA een prachtig boek van gemaakt met vele foto's, tekeningen, kaarten en grafieken. Het boek draagt als titel " The Merovingian cemetery of Posterholt-Achterste Voorst" en is uitgegeven door Habelt Verlag Bonn. onder ISBN 978-3-7749-3851-9