In 1981 heeft er door de R.O.B. een opgraving plaatsgevonden op een bekend urnenveld in "Het Vinke". Gerard van Haaf was de opgravingsleider. Het urnenveld was al heel lang bekend en had de status van archeologisch monument. Omdat er een aspergeveld werd aangelegd moest een gedeelte worden opgegraven. Het was de eerste opgraving waaraan ik heb meegewerkt.

De grondsporen die teruggevonden werden waren van greppels die rond de urnbegravingen waren gegraven om het grafheuveltje te maken. Ook werd het spoor van een zgn. "langbed" teruggevonden, twee langwerpige paralelle greppels waarin het centrum ook een urn was geplaatst. Hier en ook bij andere kringgreppels was de urn verdwenen. Enkele urnen konden nog uit hun oorspronkelijke plaats worden geborgen.

Het urnenveld is gedateerd in de late Bronstijd en vroege IJzertijd.

Image

Image

 

Toen in het gebied een klein bos werd gerooid werd door mij een grafheuvel ontdekt die door leden van de HVR onder toezicht van de provinciaal archeoloog werd opgegraven. Daar de heuvel, waarvan de kringgreppel een doorsnede had van maar liefst 21 meter, was gebruikt als zandafgraving was het centrale graf helaas verdwenen. In de grafheuvel werden nog maar enkele fragmenten van een urn en verbrand bot gevonden. In de directe omgeving van de heuvel zijn meerdere graven gevonden. Één graf zonder urn bevatte een bronzen armband die zich, evenals enkele urnen en een in het verleden gevonden hielbijl, in het museum van de Heemkundevereniging Roerstreek te St. Odiliënberg (HVR) bevinden.

                                                       Grafheuvel vanuit het Noorden

Image 

                                                     Grafheuvel vanuit het Oosten

Image                                                                

                                                     Grafheuvel vanuit het Zuiden

Image 

Grafheuvel tijdens opgraving

Image

Vlaktekening opgraving

Image

Profieltekening opgraving

Image 

Bronzen armband in Roerstreekmuseum

Image