Dat er in de Romeinse tijd menselijke activiteiten in en rond Posterholt hebben plaatsgevonden behoeft geen twijfel. Bekend is dat er ten zuiden van Posterholt een belangrijke Romeinse hoofdweg van Aken via Heerlen (Coriovallum) en Melick (Mederiacum) naar Xanten (Colonia Ulpia Traiana) heeft gelopen. Door vondsten die ik uit die tijd heb gedaan meen ik te kunnen opmaken dat er ook een andere Romeinse weg door het gebied gelopen moet hebben (gele lijn), die de hoofdweg hier gekruist heeft en doorgelopen heeft tot de villa van Maasbracht-Beek en misschien wel middels een voorde door de Maas naar het Romeinse Heel (Catualium).

 

 

Blauw is de Romeinse hoofdweg van Aken via Heerlen naar Xanten.

Geel is de  tussenweg die vanuit Geilenkirchen en Jülich (Juliacum) via Posterholt naar Maasbracht/Heel loopt.

Kleine rode, blauwe en groene punten zijn Romeinse vondsten. Grote rode punt is Romeinse villa Maasbracht. Gele punt is brug (uit dagboek v.d. Noordaa).

 

Image

Grindbaan in jonge mais

 

Image

 

Image

 

Bij de herinrichting van de Vlootbeek door Waterschap Roer en Overmaas in 2014 vond ik een bronzen Romeins beeldje in de vorm van het voorste deel  (protoom) van een mannelijk everzwijn (keiler). Bij de afsluiting van het project werd een hardstenen beeldje, vervaardigd door atelier Michel Utens in Echt onthuld.

 

 

 

Onlangs werd nabij Swalmen de Romeinse hoofdweg naar Xanten in profiel terugevonden. Hieronder ziet u een tweetal foto's van dit profiel.

Image

Image

Ook in Heel bij de opgraving op het terrein van de Daelzicht werd het Romeise wegtracee dat van Tongeren naar Nijmegen liep aan de westkant van de Maas meerdere malen aangetroffen.

 

Bij de opgraving van een Merovingisch grafveld bleken o.a. ook een Romeins krematiegraf door een Merovingisch inhumatiegraf te zijn doorsneden. Het Merovingische graf was op zijn beurt weer verstoord door een ingraving vrij kort na de begraving. Ook was een recente kuil, waarin een grafsteen behorend bij het Romeinse graf door de landbouwer was verwijderd, duidelijk zichtbaar als grondspoor. Tenslotte waren nog evenwijdige lijnen zichtbaar veroorzaakt door een moderne ploeg.

Image

Er bevonden zich o.a. meer dan 300 schoenzoolnageltjes in het Romeinse graf

                                                       Image

Bronzen Romeinse zwaar gesleten munt

Image

Draadfibula uit een Romeinse urn

Image

Romeinse kinderarmband

Image

Selectie uit inventaris Romeins grafveldje

Image

Ontdekking Romeins grafveldje bij aanleg diepgespit aspergeveld

Image

Dit doet een diepspitter met een Romeins graf 

Image

In Maasbracht-Beek werd een onderzoek naar een Romeinse villa ingesteld. De archeologiegroep van de HVR deed een vooronderzoek door middel van het maken van smalle proefsleuven. Hierdoor kon bijna de gehele villa in kaart worden gebracht waarna deze een jaar later werd opgegraven door de ROB. De HVR werd wederom ingeschakeld bij het opgraven van de kelder van de villa die helemaal was volgestort met afbraakresten van het gebouw. Uniek daarbij waren de vondsten van fragmenten van fresco's die uitzonderlijk goed bewaard waren gebleven. Bovendien waren het de eerste fresco's met menselijke afbeeldingen die in ons land zijn gevonden.

Aktiefoto opgraving Romeinse villa Maasbracht

Image

Proefsleuf HVR opgraving

Image

Kelder van villa (onder rond gat zat een complete kruik)

Image

Image

Image

Kruik in museum

Image

Fresco's met o.a menselijk gezicht

Image

Fresco met menselijk figuur in kleed met 2x drie strepen

Image

Fresco na restauratie (in Limburgs museum Venlo)

Image

 

 

Zo restaureren ze fresco's in Duitsland (Trier)

Image

Opgraving van een Romeins graf met foto's en tekeningen

Image 

Image

                                                       Image

Image

                                                      Image

Image

                                                      Image

Romeinse glazen kralen

Image

Romeinse fibula's

Image

Een bijzondere vondst uit een Romeins graf in het Voorsterveld was een ijzeren slot met een passende sleutel.

Image

In het Romeinse kwaliteitsaardewerk Terra Sigillata zette de pottenbakker soms zijn "fabrieksstempel". In een klein Romeins grafveldje werd een klein kommetje (Dragendorf 27)gevonden met het stempel AIT. Na naspreuringen op het Internet bleek het de stempel te zijn van AVITVS uit Rheinzabern (Zuid-West Duitsland) die volgens de catalogus "Oswald 1931" daar tussen de jaren 120 en 160 zijn pottenbakkerij heeft gehad. 

                                                    Dragendorf 27

                                                   Image

Stempel AIT in Romeins Terra Sigillata kommetje Dragendorf 27

Image

Amfoor uit grafveld Ossenberg Linne

Image

Tekening amfoor uit Linne in: "Een grafveld uit de Romeinse tijd op de Ossenberg te Linne, gemeente Maasbracht" (Zuid nederlandse Archeologische rapporten 25 van Henk Hiddink)

Image

Schijffibula

Image

 Jupiter Beeld Melick

In maart 2009 ben ik naar een stuk van een beeld gaan kijken dat in de Waterschei in Melick bij grondwerkzaamheden was gevonden. Ik herkende het als het onderstuk van een Romeins zandstenen beeld. Het bleek een zittende Jupiter (de Romeinse oppergod) te zijn. In jaarbboek "Roerstreek 2010" heeft Titus Panhuijsen een artikel gewijd aan dit bijzondere beeld uit de Roerstreek.

                                  

Voorbeeld Jupterbeeld uit Landesmuseum Bonn