Bijzondere materiaalsoorten vinden we nauwelijks aan de oppervlakte. Misschien is een brok hematiet (bloedsteen) een uitzondering. In de prehistorie werd hiervan poeder gemaakt dat soms in graven werd teruggevonden op de plaatsen waar niet veel meer te zien was dan een lijksilouet waarbij dan ook een verkleuring van hematietpoeder werd geconstateerd. Mogelijk werd dit over het lijk gestrooid ofwel was het lijk daarmee ingewreven.

HEMATIET OF HAEMATIET (BLOEDSTEEN) 

Image

BEWERKT BOT GEVONDEN TUSSEN KREMATIERESTEN IN ROMEINS GRAF

Image

Hout

Onder bijzondere omstandigheden blijft hout bewaard. Zo werden bij het uitgraven van kelders voor nieuwe stallen nabij Schuurkenshof enkele grote uitgeholde eiken boomstammen gevonden. Ze waren in twee helften gesplitst die nadat ze in de uitgegraven put  waren geplaatst met wiggen en twijgen weer aan elkaar werden gekoppeld zodat er een soort ton in de grond ontstond. Zodoende werd een waterput met een stevige rand gevormd. Omdat het hout zich grotendeeld onder de  waterspiegel heeft bevonden is het bewaard gebleven. De putten kunnen waarschijnlijk met de 13e eeuwse motte in verband worden gebracht die zich in de directe omgeving bevindt. Een van de putten is opgenomen in de vaste collectie van het HVR museum.

Image

Image

Image