De prehistorie en historie zijn ingedeeld in aparte tijdvakken, in perioden die zich onderscheiden door veranderingen in de mens, zijn gebruiken, levenswijzen, cultuur en organisatie. Chronologisch ziet dat er als volgt uit.

Paleolithicum of Oude Steentijd (nomaden jager-verzamelaars groot wild)

                         Vroeg: 2,5 miljoen tot 300.000 jaar geleden

                         Midden: 300.000 tot ca. 40.000 jaar geleden

                         Laat:  40.000 tot ca.11.000 jaar geleden

Mesolithicum of Midden Steentijd (na laatste ijstijd nomaden jager-visser-verzamelaars)

                         Vroeg: 11.000 tot 9100 jaar geleden

                         Midden: 9100 tot 8400 jaar geleden

                         Laat: 8400 tot 6900 jaar geleden

Neolithicum of Nieuwe Steentijd (boeren veeteelt/akkerbouw-huizenbouwers-aardewerk)

                         Vroeg: 6900 tot 6200 jaar geleden

                         Midden: 6200 tot 4800 jaar geleden

                         Laat: 4800 tot 4000 jaar geleden

Bronstijd (boeren-eerste metalen werktuigen/wapens/sierraden-grafheuvels)

                         Vroeg: 4000 tot 3800 jaar geleden

                         Midden: 3800 tot 3100 jaar geleden

                         Laat: 3100 tot 2800 jaar geleden

IJzertijd (ijzeren gebruiksvoorwerpen-boeren-clans-urnenvelden)

                         Vroeg: 2800 tot 2500 jaar geleden

                         Midden: 2500 tot 2200 jaar geleden

                         Laat: 2200 tot 2000 jaar geleden

Romeins (schrift-romeins recht-steden-christendom)(

                        2000 tot 1550 jaar geleden

Middeleeuwen (adel-clerus)

                       Vroege of donkere: 1550 tot 1050 jaar geleden

                       Midden, hoge of volle: 1050 tot 800 jaar geleden

                       Late: 800 tot 500 jaar geleden

Nieuwe tijd (vorming landen-oorlogen)

                        500 tot 250 jaar geleden

Nieuwste tijd (industrialisatie-electriciteit-auto's-vliegtuigen)

                        250 jaar geleden tot 1945

Eigen tijd (na WO II-nucliaire ontwikkeling-computers-ruimtevaart-websites)

                        Vanaf 1945 tot nu

Archeologen geven vaak nog een onderverdeling van deze perioden door daarin nog bepaalde culturen te plaatsen waarvan de datering soms nog precieser te duiden is.

Ook zijn de overgangen van tijdperken niet in alle gebieden hetzelfde en is b.v.b. het Neolithicum in het Westen van ons land later aangevangen dan in het Zuiden.

Ik vond een mooie en overzichtelijke archeologische en geologische tijdbalk gemaakt door Archeologisch adviesbureau RAAP

Image

 

Van de relevante archeologische tijdvakken heb ik aparte pagina’s gemaakt. Hieronder staat bij iedere periode een foto van een artefact uit mijn gebied in die tijd.

Paleolithicum (midden);

                                       Lavallois kern

Image

Paleolithicum (laat); 

                                      Steker en Tjongerspits

Image,

Mesolithicum;

                                       Microlithische spitsen

 

ImageImage

Neolithicum;

                              Bandkeramische spitsen

                              Image

Bronstijd;

                                        Speerpunt

Image

IJzertijd;

                                         Amulet uit urnbegraving

Image

Romeins;

          Medusa afbeelding op bronzen vergulde Phalera (origineel en replica)

                                        Image

Merovingisch (vroeg Middeleeuws);

                                        Gelijkarmige fibula met slangenkopjes

Image

Karolingisch (vroeg Middeleeuws);

                                        Karolingische gelijkarmige fibula

Image

Nieuwe tijd:

                                      Bierkruikje

Image 

Nieuwste Tijd: 

                                   Koperen "Nazi" herinneringsplaatje  "Tag der Arbeit"

Image

Eigen tijd

                                   Gulden Juliana

Image

"Rozenkrans" Oostpriesterhulp 1958

Image